مختصری در مورد نویسنده

_

عبدالبصیر شفق در 4مارچ 1953 مطابق 14حوت 1332 در قریه بقا برکی راجان ولایت لوگر در یک خانواده نیمه روشنفکر زاده شد .
اودر مکتب ابتدایی برکی راجان ولایت لوگر دوره متوسطه و لیسه را بپایان رسانید طبق تقسیمات وزارت تعلیم وتربیه وقت، مذکور به دارالمعلمین عالی پکتیا معرفی گردیده و از رشته ادبیات فارغ گردید .
او برای 6 سال وظیفه مقدس معلمی را بعهده داشت بعد از گذشت 6سال او مدیرمکتب حسین خیل ولسوالی بگرامی ولایت کابل بعدا مدیر لیسه کوچی های ولایت لوگر وتا سالهای 1372 شمسی در مربوطات وزارت معارف وقت کارکرداولین مقاله او درسال 1356در مجله ژوندون اقبال چاپ یافت. درسال 72 شمسی مانند سایر مهاجرین مجبور به ترک دیار گریده به کشور پاکستان مهاجر گردید شفق بتعداد دو جلد کتاب شعری بنام های شفق در غروب ، خط قسمت ویک جلد کتاب داستانی بنام پرهیزگاران قاتل چاپ نمودند مذکور مدت 13 سال همکار قلمی روزنامه سهار در پیشاور پاکستان بود .بعد از شکست طالبان دوباره به کشور بازگشته و مدت 14 سال در دفتر یو اس ای آی دی منحیث نویسنده ووایراستار کار نمودند. و1400 پروگرام رادیویی را نوشته واز طریق رادیو آزادی گوینده گی وثبت نمود، او برای مدت مدیر مسول هفته نامه لوگر نیز بودند.اوعلاوه ازینکه شعر میگوید دکلمه نیز میکند که میشود دکلمه شعری او را در یوتیوب نیز مشاهده کرد
شفق مذکور در اخیر سال 2018 میلادی در کشور شاهی هالند منحیث پناهنده پذیرفته شده وتافعلا در این کشور با فامیل اش به سر میبرد.او دیپلیوم زبان هالندی را بدست آورده و منحیث معلم رضاکار در دفتر انتی خراتسی ورک کار مینمایند. شفق متاهل بوده دارای 7 فرزند پسر و دختر میباشد آخرین دختر اودر یکی از پوهنتونهای هالند محصل است.از بصیر مذکورعلاوه از کتب فوق کتاب رمان بنام پاکیزه بنت درخت و یک مجموعه شعری ، کتاب داستانی بنام سوداگران قرن اقبال چاپ یافته است و مجموعه شعری بنام رفص سماع و دوجلد کتاب رمان دیگر بنام های فرزند آفتاب و درجستجوی خدا نیز آماده چاپ دارد شفق در پهلوی این کارهایش کارهنری دیگری نیز داشته که در رسامی پرتریت دست بالا دارد